תקנון

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי: פריריינג' בע"מ – משק מלמד

כתובת: האלה 56 כפר הנגיד

מס' טלפון לתלונות: 08-9437249

להלן: החברה. פריריינג'

כללי

האתר משמש לקבלת הזמנות למשלוחים או לאיסוף עצמי מחנות המשק

כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה.

לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 054-3314860 / 08-9437249 שלוחה 2

 

רכישת מוצרים

כל המוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב לפי ק"ג והחיוב ייעשה לאחר שקילה של כל מגש, לכן המחיר המופיע בעת ההזמנה הינו מחיר לק"ג וסה"כ החיוב יהיה לפי משקל של כל מגש. ההבדלים במשקלים נובעים ממשקלים שונים של העופות ולכן אין ביכולתינו לדייק. אולם אנחנו מתחייבים להשתדל ולדייק. בכל מקרה חיוב כרטיס האשראי יתבצע רק לאחר שקילת המוצרים.

פעולת רכישה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

לצורך השלמת פעולת הרכישה, ידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט.. החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה והצגת כרטיס האשראי – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגביל כמות המוצרים לרוכש אחד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בענין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר, המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, להחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בין פעולת הרכישה.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי החברה שולחת את המוצר לכתובת הרוכש בישראל. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בענין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על כך שאינה מספקת לכתובת הרוכש, ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להחברה ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר החברה ללא הגבלה, אלא אם צויין אחרת.

בעת ביצוע פעולת הרכישה ידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר כרטיס האשראי וסוגו, שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את עיסקת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להתקשרות ומסירת פרטי הרוכש כולם או חלקם. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, אלא אם נקבע אחרת.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר רכישת המוצר על ידו ובכפוף לאישור חברת האשראי.

כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה חלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

האחריות על המוצרים חלה על החברה החתומה

 

זמני אספקה ומשלוח

משלוחים של עופות טריים ועופות קפואים נעשים בתאריכים שונים.

משלוחי עופות טריים נעשים במועדי שחיטה שמתקיימת אחת לכ 3 שבועות. תאריכי המשלוח יפורסמו באתר (בד"כ עד 3 ימים מיום השחיטה). ההזמנה נשמרת עימנו עד למועד המשלוח והודעה על משלוח תישלח ללקוח. אזורי המשלוחים של העופות הטריים: השפלה, מרכז, ירושלים, השרון

משלוחי עופות קפואים מתבצעים אחת לשבוע באזורים: השפלה, מרכז, השרון ירושלים, 

במידה ויהיו חוסרים במלאי של מוצרים, או במידה ולא נוכל להגיע עם משלוח לבית הלקוח, לא יתבצע משלוח.

ביטול עסקת רכישה

 

זכותו של הרוכש לבטל בכתב / בהודעה את עסקת הרכישה בתנאים הבאים:

אם עדיין לא בוצע המשלוח

כאשר המוצר פגום ולאחר בירור איתנו.

במידה ולא נוכל להגיע לבית הלקוח, או במידה ויהיו חוסרים במלאי, בית העסק רשאי לבטל את המשלוח ולא יחייב את הלקוח.

מדיניות פרטיות

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי כרטיס האשראי לצד ג אלא בהוראת בית דין

לקוח המבצע הזמנה באתר, מצורף באופן אוטומטי למועדון הלקוחות שלנו. להסרה ניתן לשלוח הסר בהודעת סמס. וואטסאפ, או טלפונית.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.

כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מעמ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.

המשלוחים נעשים רק בהזמנות מעל 400 שקלים המשלוח יהיה חינם. הזמנות מתחת ל 400 שקלים לא יישלחו.

תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

אם הלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו, יש להודיע על כך לפחות 24 שעות  לפני המשלוח.

בוטלה העיסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.

כל מוצר יסופק ללקוח באמצעות משלוח, או באיסוף עצמי מחנות המשק

הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה ועד 7 ימים ממועד ההזמנה.

דילוג לתוכן